Ćwiczenia rozwojowe

Tak jak od ciała fizycznego wymaga się sprawności, a nadaję ją poprzez regularne ćwiczenia, tak dla materii umysłu i ducha wymaga się ćwiczeń które podobnie odziaływiją i czuje się też po nich naturalne zmęczenie. Tak jak ćwiczenia fizyczne pomagają w budowaniu siły i wytrzymałośći, poprzez tworzenie silniejszych włókien, otwierania i poszerzania arterii krwioobiegu, tak ćwiczenia umysłu stwarzają nowe przewodniki i połączenia w mózgu, by informacje zawarte w myśli o działaniu, mogły szybciej i bez zakłóceń trafiać do adresata. Ćwiczenia duchowe pomogą Ci w budowaniu sprawniejszych połączeń neuronowych w mózgu.

Wraz z tą tezą musi umrzeć przekonanie, że edukacja kończy się wtedy gdy kończymy szkołę. Każde działanie które kwestionuje moją wiedzę opartą na byłych doświadczenia prowadzi do rozwoju i stawiania pytań. By opdpowiedzieć na te właśnie pytania wzmagam swój wysiłek zagladając w obszary mojego istnienia do tej pory nie ekplorowane.